O Kaštieli

Krátke zoznámenie s kaštieľom

Príbeh Krasňanského kaštieľa sa začal písať v 15. storočí. Krasňany vtedy patrili starej a významnej šľachtickej rodine Pongráczovcov. Archív uvádza, že v roku 1561 tu rodina prestavala svoju starú neskorogotickú kúriu na rodové sídlo, renesančný kaštieľ. Okolo kaštieľa bola vodná priekopa, do objektu sa vchádzalo cez padací most, ktorého pozostatky sú dodnes zachované na pôvodnom vstupnom portáli. 

V prvej polovici 17. storočia kaštieľ upravovali a začali stavať nový kaštieľ s ústredným nádvorím, ktorý bol napojený na starú stavbu jedným krídlom. V roku 1654 zasiahol kaštieľ požiar, po ktorom sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia. Celý kaštieľ dnes pozostáva z dvoch neskororenesančných objektov prepojených spojovacím krídlom. 

Od konca 19. storočia sa realizovala generálna obnova s prístavbou kaplnky. Posledná komplexná obnova sa uskutočnila v rokoch 1967 – 1980, kedy bol objekt staticky zabezpečený, ale z autentických detailov, omietkových vrstiev a výmaľby došlo k nenávratným škodám. Dnes je Krasňanský kaštieľ v súkromnom vlastníctve a našou víziou je prinavrátiť mu pôvodný charakter s ohľadom na súčasnú dobu.

Úcta k histórii

História je pre nás základná idea rekonštrukcie kaštieľa. Vzácne kúsky histórie chceme zachovať aj pre budúce generácie, aby nám pripomínala to, že to čo máme, nemôže exitovať bez toho čo bolo. 

Majiteľ kaštieľa kupuje cenné historické predmety, nábytok a zrekonštruované ich umiestni v kaštieli. Moderné priestory a nábytok dnes nájdete všade, niekde sa nájdu imitácie historických kúskov a len výnimočne sa stretnete so skutočnou históriou. 

U nás sa skutočnej histórie môžete naozaj dotknúť.

Súlad s prírodou

Nie je to tak dávno, keď nás obklopovala čistá príroda a urbanizácia bola minimálna. Rozmachom ľudstva urbanizácia exponenciálne rastie a nedotknutá príroda sa zmenšuje. 

Príroda napĺňa ľudí energiou, novými myšlienkami a prispieva k duševnej pohode. Spoznajte čaro parku kaštieľa. Napriek tomu, že kaštieľ je situovaný v centre obce Krasňany, ruch obce nepocítite. 

Venujte si čas na relaxáciu tela a mysle v krásnom parku s výhľadom na kaštieľ. Vyskúšate aké je to byť v súlade s prírodou

Náhľad do histórie

Návrat hore